Download hier de PDF van Fragment 4:

4. Spanooghe krijgt een dossier over de Sororitas Papissae, de Zusterschap van
de Pausin in handen (op een terras in Ieper, of all places). In dat zogenaamde Dönitz dossier staan de schand-daden
opgelijst die het pausdom teisterden in de tweede helft van de 9de
eeuw, na de dood van de pausin. Tevens nodigt de zusterschap hem uit om meer te
doen dan alleen maar te lezen…