“Spanooghes Queeste” is de titel van mijn nieuwe roman die, bijna 20 jaar na ‘De Zee van Ochotsk’, straks in december verschijnt bij Uitgeverij Scriptomanen. Het boek zal voorgesteld worden in de Bibliotheek van Wevelgem op zaterdag 9 december 2017 om 17h30. Ik word er op de rooster gelegd omtrent mijn gewrocht door Jooris Vanhulle, literatuurkenner en –criticus. Iedereen is uiteraard hartelijk welkom.

Als je aan iemand vertelt ‘ik heb een boek geschreven’ is de eerste vraag steevast ‘en waarover gaat het?’. Daarom deze website. Kom hier maar geregeld eens een kijkje nemen!

Ik begin vandaag met een korte samenvatting van het (lijvige) verhaal maar naarmate 9 december nadert zal ik deze pagina op gezette tijdstippen uitbreiden met meer uittreksels. Die zullen uiteraard de plot niet verraden, anders is de lol eraf, maar ik hoop dat ze jullie aanzetten om te willen weten hoe het afloopt met Freddy Spanooghe, zijn vrouw Ingrid Delameilleure en de Sororitas Papissae, de Zusterschap van de Pausin.

Freddy Spanooghe is een melomane geschiedenisleraar van vijftig, die een rustig bestaan leidt aan de zijde van zijn vrouw Ingrid Delameilleure, die financieel experte is bij een internationaal revisorenbedrijf. Wanneer hij hoort over een occult genootschap van ‘zusters’ die geloven dat een vrouwelijke paus echt heeft bestaan besluit hij zijn kabbelende leven “een Le Carré-toets te geven en een wijle met dit pausinnengild op te wandelen”. Hij reist naar Oostenrijk waar hij de leidsvrouw van de Sororitas Papissae ontmoet en een monnik met Raspoetin allures die hem uitstuurt op een Queeste naar het illusoire Epistel van de Pausin en haar Secretum Horribile, het Vreselijke Geheim dat de hypocriete paus van Rome te gronde zal richten. Jagend op zijn historische graal raakt Spanooghe steeds enger verstrikt in een onvermoed kluwen van kadaverrechters, flagellanten en pornocraten, van obscene sheela-na-gigsen pedofiele paters. Stambomen met wortels die tot diep in de middeleeuwen kronkelen, woekeren als wurgplanten. De wandeling met het pausinnengild ontaardt in een dodentocht en onvermijdelijk wordt ook Ingrid meegesleurd in de dramatische gebeurtenissen. En steeds blijft de vraag : is het Epistel van de Pausin een gewichtloos zwaard van Damocles of ligt er echt een bom onder het Vaticaan? En is irrationeel fanatisme überhaupt uitroeibaar of wordt het door de moderne technologieën enkel in de hand gewerkt?

‘Spanooghes Queeste’ is gelaagd en complex, met verscheidene verhaallijnen en subintriges. De belangrijkste thema’s zijn de evolutie van de relatie tussen Freddy en zijn vrouw Ingrid (en haar vriendin Yolanda); het streven binnen de Italiaanse familie die aan het hoofd staat van de Sororitas Papissae (Flaminia en haar moeder Giuliana) om de sekte in stand te houden en tot grotere bloei te brengen; en de duizendjarige geschiedenis van de Zusterschap en haar verloren Secretum Horribile. Vooral de laatste twee thema’s laten toe de roman in te kleuren met tal van ‘historische’ anekdotes, sommige waar gebeurd (bvb. de kadaversynodes, de pseudo-isidorische decretalen), andere apocrief (bvb. de invloed van de Romeinse ‘pornocraten’ op de pausen van de 10de eeuw), nog andere producten van mijn fantasie (bvb. de handelingen van sommige verwante millenarische sektes). Er doorheen loopt een snoer van fascinerende miniatuurtjes over sheela-na-gigs, de St.Kilda archipel, de Beltane sabbat, enz.

Elke dagboekaantekening van Freddy Spanooghe (zijn Queesteboek zoals hij het noemt) en elk ‘gewoon’ hoofdstuk bevat ofwel een intrigerende onthulling ofwel een verrassende ontwikkeling die de lezer aan zal zetten om verder te lezen. Hoewel spannend en nieuwsgierigheid opwekkend is het boek geen echte thriller, noch een whodunit. Het is een roman over onvermoede mysterieuze dingen uit het verleden, niet noodzakelijk waar, maar die desondanks doorwerken in het heden en die iemands leven onverwacht grondig overhoop kunnen gooien (daar heb je de onzekerheid des levens weer, het hoofdthema van ‘De Zee van Ochotsk’…). Mijn verwachting is uiteraard dat jullie enkele aangename uren slijten bij het lezen van mijn boek, maar tevens dat de lectuur jullie ook doet nadenken over de broosheid van het (gelukkige) leven en van welke kleinigheden drastische en dramatische wendingen af kunnen hangen.